Shop Mobile More Submit  Join Login
Render Jessica #keidien by Keidien Render Jessica #keidien by Keidien
Chia sẻ miễn phí 
Mặc dù chia sẻ miễn phí nhưng chúng ta dùng thông lệ cũ nhá : wat + fav + cmt = down
Ghi tên mình :iconkeidien: , khi các bạn sử dụng nó nhá
Các bạn đừng có đem bán nó tại nơi đâu cả , đừng chia sẻ cho nó cho ai  , nếu không có sự đồng ý của mình 
Hãy nghĩ đến công sức tìm ảnh và cắt ảnh của mình . 
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm .
Klq nhưng ảnh sica cucheoooooooooooooooo , cuteeeeeeeee , sociuuuuuuuuuuu vờ nhờ >< ứ chịu nói trước độ cute của bả >< 
Pack gồm có 10 png 
Còn cắt xấu mong mọi người thông cảm và bỏ qua :D
NHỚ NHÉ : MẶC DÙ CHIA SẼ MIỄN PHÍ NHƯNG CŨNG PHẢI WAT + FAV +CMT = DOWN , VÀ CRE tớ , ĐỪNG SHARE AI CẢ 
THE.END, 

Add a Comment:
 
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jun 4, 2016  New Deviant
xin
Reply
:iconjl279:
JL279 Featured By Owner Mar 10, 2016  Student Interface Designer
Thks <3
Reply
:iconjukiida:
JuKiiDA Featured By Owner Feb 4, 2016  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconalexis-taylor:
Alexis-taylor Featured By Owner Nov 27, 2015
Xin
Reply
:iconilovetaeyeonsnsd:
IloveTaeyeonSNSD Featured By Owner Oct 23, 2015  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconkibumkeyk:
Kibumkeyk Featured By Owner Oct 4, 2015   Artist
thank you :)
Reply
:iconcandykirsten:
CandyKirsten Featured By Owner Jul 29, 2015
Thanks
Reply
:iconsunachan114:
sunachan114 Featured By Owner Jul 23, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconlucmyen:
lucmyen Featured By Owner May 13, 2015  Student Interface Designer
Wat + Cmt + Fav = Down 
Reply
:iconyuukiohaku2004:
yuukiohaku2004 Featured By Owner Mar 6, 2015
xin :333
Reply
:iconseul3105:
seul3105 Featured By Owner Feb 16, 2015
xin <33
Reply
:iconkatminion:
KatMinion Featured By Owner Jan 6, 2015  Student Interface Designer
ths
Reply
:iconuyenhunhan:
Uyenhunhan Featured By Owner Dec 28, 2014  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconmeodeptrai2k:
Meodeptrai2k Featured By Owner Nov 20, 2014
xin nha
Reply
:iconmidoricucheo:
MidoriCucheo Featured By Owner Oct 4, 2014
- Xin
Reply
:iconvyle7476:
vyle7476 Featured By Owner Sep 20, 2014
xin
Reply
:iconkimihime-rikami:
Kimihime-Rikami Featured By Owner Sep 4, 2014
xin
Reply
:iconnhoncucheoo:
Nhoncucheoo Featured By Owner Aug 27, 2014
xin
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Aug 29, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:iconxieraaapark:
XieraaaPark Featured By Owner Aug 14, 2014  Hobbyist Interface Designer
Watch+ Favorite+Comment
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Aug 14, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:iconbubbaxdiglow:
BubbaxDIGlow Featured By Owner Aug 3, 2014
xin
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:icontina29122k:
Tina29122k Featured By Owner Jul 9, 2014
xin 
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jul 9, 2014  Student Interface Designer
lấy đi bạn 
Reply
:iconbichdiep:
BichDiep Featured By Owner Jul 8, 2014
WAT + FAV +CMT = DOWN
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jul 9, 2014  Student Interface Designer
ok 
Reply
:iconmeowmeow2k:
MeowMeow2k Featured By Owner Edited Jun 28, 2014  Student Interface Designer
xin ^^
bạn có stock k mình xin vs ^^
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 30, 2014  Student Interface Designer
rồi đấy bạn 
Reply
:iconcherrytran:
cherrytran Featured By Owner Jun 22, 2014
Thanks ^^
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 22, 2014  Student Interface Designer
ok bạn 
Reply
:iconyongliekiukiu:
Yongliekiukiu Featured By Owner Jun 22, 2014
xin
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 22, 2014  Student Interface Designer
ok 
Reply
:iconmiebabe:
MieBabe Featured By Owner Jun 22, 2014  Student Artist
downloaded :D 
cho tớ luôn stock nữa nhé , tks bạn  
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 22, 2014  Student Interface Designer
ok , send stock roài đấy bạn 
Reply
:iconmiebabe:
MieBabe Featured By Owner Jun 23, 2014  Student Artist
tks bạn :D
Reply
:iconphankcutee:
PhankCutee Featured By Owner Jun 10, 2014  Student
xin ạ, cho xin stock luôn được không ạ
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 12, 2014  Student Interface Designer
roài đấy bạn 
Reply
:iconphankcutee:
PhankCutee Featured By Owner Jun 13, 2014  Student
ths ạ
Reply
:iconshiinahwang:
ShiinaHwang Featured By Owner Jun 3, 2014
WAT+FAV+CMT=DOWN
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 3, 2014  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconjungthino:
jungthino Featured By Owner Jun 2, 2014  Student Artist
wat + fav + cmt = down 
cho tớ bộ stock luôn được không 
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 3, 2014  Student Interface Designer
ok. roài đó bạn 
Reply
:iconjungthino:
jungthino Featured By Owner Jun 3, 2014  Student Artist
c'ơn bạn 
Reply
:iconsones-cucheoo:
Sones-Cucheoo Featured By Owner Jun 2, 2014
WAT + FAV +CMT = DOWN
Cho tớ cả stock được ko ^^ pls ^^
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 2, 2014  Student Interface Designer
ok . đưa stock cho note của bạn roài đó 
Reply
:iconsones-cucheoo:
Sones-Cucheoo Featured By Owner Jun 2, 2014
ok tks nha ^^
Reply
:iconxuxucute:
xuxucute Featured By Owner May 31, 2014  Student Photographer
wat + fav + cmt = down.Cko t cả stock được k?Tks p nhìu^^
Reply
:iconkeidien:
Keidien Featured By Owner Jun 1, 2014  Student Interface Designer
tớ gửi roài đó bạn 
Reply
:iconsecret-g:
Secret-G Featured By Owner May 29, 2014
- Mình xin nhé, nếu được thì bạn cho mình luôn cả stock đc ko?
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 14, 2014
File Size
1.8 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,599
Favourites
142 (who?)
Comments
115
Downloads
420
×